Ohlédnutí za pobytovkou na Zahradišti 2007

Příjezd byl naplánován na neděli 1.7. v dopoledních hodinách. Po příjezdu jsme se ubytovali. K dispozici jsme měli pokoje ve správní budově (nad jídelnou, kde jsme se stravovali) a 10 chatek (5velkých a 5malých). Já jsem byl přidělen do společné malé chatky osamělých mužů se svými mazlíčky. V chatce 4 x 5 metrů jsme se rychle sblížili s dalšími třemi retrievery a jejich pány.

 Po prvním společném obědě následoval nástup a rozdělení všech účastníků do šesti výkonnostních skupin, ve kterých jsme po zbytek celého pobytu trénovali.

Po večeři jsme se sešli u altánu a vytvořili jsme čtyřčlenná družstva pro každodenní večerní program páníčků se svými chlupatými pomocníky. Prvním společným úkolem bylo nanosit z lesa suché chrastí na večerní táboráky a podmínkou bylo, že každý pes musel mít v mordě svůj příspěvek na ohniště. Po tomto zdařilém úkolu bylo vystaráno se zásobou dřeva na celý týden. Následoval seznamovací táborák a opékání špekáčků. Jen naši pejsci se museli spokojit s přídělem granulí. To se nelíbilo pejskovi Alanovi a v nestřeženém okamžiku též ochutnal několik zabalených párků.

Na pondělí jsme se všichni těšili, čekal nás první společný výcvikový den. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, co se máme naučit, jak máme cvičit své pejsky a že nejvíc chyb děláme právě my vůdci.

Odpoledne následovala přednáška o uchovnění retrieverů.

Při večerní soutěži týmů jsme trénovali klid na stanovišti a přivolání.

Večer jsme u ohně probrali naše zážitky z prvního dne výcviku, dojedli zbytky špekáčků a samozřejmě na zahřátí popili nějaké zásoby z domova.

V úterý jsme se po snídani sešli na určených výcvikových místech k dalšímu společnému tréninku a opět jsme se přiučili  nové věci a naši pejsci běhali, nosili dummíky a my jsme je chválili a odměňovali pochoutkami.

V odpoledních hodinách následovala přednáška na téma výstava, kde nám názorně byla ukázána úprava zlatých retrieverů  a zájemci si mohli nechat přistřihnout své chlupaté mazlíčky.

Po večeři opět následovala soutěž týmů, kde jsme v určeném časovém limitu měli na své  pejsky obléci co nejvíce našich svršků i spodků. Vítězný pes měl na sobě neskutečných 50 kousků šatstva, včetně ponožek.

Ve středu po dopoledním výcviku někteří z nás odjeli do Třebíče, kde jsme se zúčastnili canisterapeutických zkoušek v místním domově seniorů. Zkoušela se reakce našich neposedů na různé hluky, pachy a hlavně klid a poslušnost. Po úspěšném absolvování zkoušky si mohli místní senioři s námi popovídat, ale hlavně pomazlit se s našimi pejsky a odměnit je pamlsky.

A byl tu další večer a s ním soutěž týmů. Tentokrát se k aportování použila čerstvá slepičí vajíčka a k našemu překvapení dvě třetiny psů je doneslo bez jakéhokoliv poškození a předalo svým pánům. Dalším úkolem bylo přesvědčit mazlíčky aby si lehli a otočili se na záda, ale pouze na slovní pokyn, bez našeho dotyku rukou. Osvědčila se metoda, kdy vůdce lákal svého čtyřnohého přítele na pamlsek.

Následoval čtvrtek. V dopoledním tréninku  byly opět rozvíjeny schopnosti našich retrieverů a odpoledne jsme se při přednášce dozvěděli z jakých disciplin se skládají zkoušky OVVR a kolik bodů je třeba k úspěšnému  absolvování.

Po večeři jsme si zaběhli překážkovou dráhu, nasadili canisterapeutický postroj, podlezli stůl, z dálky hodili granule do misky a to vše na čas.

V pátek byly zkoušky OVVR nanečisto. Ověřili jsme si, co jsme se s našimi mazlíčky naučili a jak jsme připraveni na sobotu, kdy už půjde o každou chybičku.

Odpoledne na odreagování byla naplánována prohlídka  zříceniny hradu Zubštejn u nedaleké Bystřice nad Pernštejnem. Byl to velmi pěkný výlet a exceloval opět pejsek Alan, který ukořistil odpočívajícím turistů připravené špekáčky k opékání a sám si na nich opět velmi pochutnal.

Našim posledním soutěžním úkolem ve skupinách bylo skládaní básně na předem vybraná a zdánlivě nesouvisející slova a připravit úkoly pro naše výcvikáře, jako odměnu za celotýdenní péči o nás.

V sobotu 7.7.2007 nastal rozhodující okamžik pro 16 přítomných psů a jejich vůdců.  Po snídani jsme nastoupili, pozdravili se s vrchním rozhodčím panem Blechou a vylosovali si startovní čísla. Ve dvou skupinách jsme absolvovali zkoušky OVVR, ve kterých se nám více či méně dařilo. Při vyhlášení výsledků jsme se dozvěděli, že kromě jednoho pejska všichni ostatní úspěšně absolvovali základní zkoušku nutnou pro uchovnění.

Večer výcvikáři splnili naše připravené úkoly a ukázali nám, že jsou pro každou srandu. Nejzajímavější úkol byl aport špekáčku, při kterém byli vysláni psi se slovy DOBROU CHUŤ. I přesto byly dva aportující úspěšní.

A byl tu poslední den našeho pobytu. Konaly se WT třídy E a L. Pro některé psy to byly vůbec první zkoušky tohoto typu. Ověřili jsme si, že se stále máme co učit. Bylo úžasné pozorovat  zkušenější psy, co všechno lze správným výcvikem dokázat.

Po odpoledním vyhlášení všech výsledků jsme se rozjeli k domovům s plnou hlavou nových zážitků a zkušeností, s vědomím, že musíme hodně trénovat, aby naši miláčci byli ještě více úspěšní. Mnoho z nás se už těší na další pobytovou akci v příštím roce.

Zvláštní poděkování patří všem, co se o nás celý týden starali, našim obětavým a trpělivým výcvikářům, Ivě Sieberové, Radimu Sieberovi, Lucii Navrátilové a Kateřině Faltusové. Snažili se nás co nejvíce naučit, předat vlastní zkušenosti s výcvikem psů a trošku při tom zatížení zanedbávali vlastní pejsky, kteří si zaslouží také maximální péči.

Co říci závěrem? Už vím, že je potřeba pravidelně trénovat, ale nejen to. Naši pejskové potřebují hlavně naši péči, kterou nám mnohonásobně vrátí a odvděčí se přívětivým a dobrosrdečným chováním. Rádi splní naše pokyny a mají radost z dobře vykonané práce, ale ani trénink se nesmí přehánět, musí je to bavit, ale také musí mít dostatek času na odpočinek.

Za všechny zúčastněné na skvěle vydařené akci se loučí

Roman Körner a CRAZY SANTANA GOLDEN

 
Testování povahy našich vedoucích   A jak pěkně umí zpívat a štěkat!!
 
Psí karneval   Zřícenina Zubštejn - náš turistický cíl
   
Za deště se odhodlalo jen pár nadšenců vyjet na zříceninu.