Parson Russell Terrier

 

Země původu: Velká Británie

FCI-Standard č. 339 / 19.05.2009/ F 

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:26.03.2009. 

VYUŽITÍ: Robustní a vytrvalý pracovní teriér, specializovaný na práci pod zemí. 

KLASIFIKACE F.C.I.:         Skupina    3     teriéři.

                                               Sekce       1     velcí a střední teriéři

                                               S pracovní zkouškou.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:  Vikář John (Jack) Russell, zakladatel tohoto plemene, se narodil v roce 1795 v Darmouthu v Devonu.  Stal se duchovním a většinu svého života působil ve velké farnosti Swymbridge v  Devonu.  Jako zkušený jezdec a velký lovec se začal vášnivě věnovat chovu a selekci teriérů.  V roce 1873 byl jedním ze zakladatelů Kennel Clubu. Zemřel v roce 1883 v úctyhodném věku 87 let.  Svého prvního teriéra si pořídil při svých studiích na Oxfordské univerzitě. Jednalo se o bílou fenu s hrubou srstí a znaky na hlavě, která se velmi podobala dnešnímu standardu.  Jack Russell provedl celou řadu křížení mezi různými pracovními jednobarevnými či skvrnitými teriéry. Jeho záměrem bylo vždy zdokonalovat lovecké schopnosti, aniž by bral příliš velký ohled na jednotnost typu. Tato tradice křížení s jinými plemeny teriérů pokračovala i nadále.  Došlo i ke křížení Russelů s jinými plemeny psů, avšak potomci neodpovídali původnímu typu. Vzhledem k tomuto neuspokojivému výsledku byly takové pokusy ukončeny.

Od konce druhé světové války si plemeno získávalo stále větší oblibu na evropském kontinentu, zejména u lovců a jezdců (rozuměj – lovců na koních! p.p.). Anglický Kennel Club toto plemeno uznal dne 22. ledna 1990 a vydal oficiální prozatímní standard pod názvem „Parson Jack Russell Terrier“.  FCI jej pak jako plemeno přijala do svého prozatímního seznamu 2. července 1990.

Stávající název Parson Russell Terrier byl plemenu udělen britským Kennel Club v roce 1999.  Plemeno bylo definitivně uznáno F.C.I. dne 4. června 2001. 

CELKOVÝ VZHLED: Pracovitý, aktivní a obratný pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost.  Celkové ztělesnění harmonie a pružnosti.  Jizvy získané při práci jsou povoleny. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Tělesná stavba je dobře vyvážená.  Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Délka od nosu ke stopu je mírně kratší než délka od stopu k týlnímu hrbolu. 

CHOVÁNÍ / POVAHA: Je to v zásadě pracovní teriér se zvláštní schopností pracovat pod zemí (norovat)  a lovit s honiči.  Je odvážný a přátelský. 

HLAVA 

MOZKOVÁ PARTIE:

Mozkovna: Plochá, středně široká, k očím se postupně zužuje.

Stop: Nevýrazný. 

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Černá.

Čelisti / zuby:  Čelisti jsou silné a svalnaté. Zuby s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.

Oči: Mandlového tvaru, dosti hluboko vsazené, tmavé, s živým výrazem.

Uši: Malé, ve tvaru písmene V, překlápějí se směrem dopředu, nesené těsně u hlavy; Konec ucha musí dosahovat k očnímu koutku; ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol mozkovny.  Kůže boltce je střední tloušťky. 

KRK: Krk má čisté linie, je svalnatý, dostatečně dlouhý, směrem k plecím se rovnoměrně zesiluje. 

TRUP: Dobré proporce. Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa.

Hřbet: Silný a rovný.

Bedra: Mírně klenutá.

Hrudník: Nepříliš hluboký, nepřesahuje hloubkou úroveň loktů; průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obepnout.  Žebra nejsou příliš klenutá. 

OCAS:  Obvykle bývalo zvykem ocas kupírovat.

Ocas kupírovaný: Délka je ve správném poměru s trupem a umožňuje dobré uchopení rukou.  Je silný, rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený. 

Ocas nekupírovaný: Je středně dlouhý a co nejrovnější, doplňuje celkový vzhled psa, je silný u kořene a ke konci se zužující.  Středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený. 

KONČETINY:  

HRUDNÍ KONČETINY: Silné, musí být rovné, klouby nejsou vtočené ani vytočené.

Lopatky: Dlouhé, šikmé, dobře uložené vzad, umožňující volný pohyb v kohoutku.

Lokty: Přiléhají k tělu, volně se pohybují podle boků. 

PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné, svalnaté, s dobrým úhlením.

Kolena: Dobře zaúhlená.

Hlezna: Nízko postavená.

Zadní nadprstí: Rovnoběžná, přinášející velký hybný moment. 

TLAPY: Kompaktní s pevnými polštářky, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven. 

CHODY / POHYB: Volný, správně koordinovaný; oba páry končetin se pohybují v ose. 

KŮŽE: Musí být silná a volná. 

OSRSTĚNÍ

SRST: Přirozeně drsná, uzavřená a hustá, ať už je hladká nebo tvrdá.  Břicho a spodek těla dobře osrstěné. 

BARVA: Zcela bílá nebo převážně bílá s plavými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo kořen ocasu. 

VELIKOST:   Psi: Ideální výška v kohoutku:           36 cm

Feny: Ideální výška v kohoutku: 33 cm

            Tolerance je +- 2 cm. 

VADY: Všechny odchylky od výše uvedeného musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa. 

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování. 

Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

 

Zpět